Red Sky สงครามพิฆาตเวหา (2014)

Red Sky สงครามพิฆาตเวหา (2014)

Red Sky (2014) สงครามพิฆาตเวหา

บุทช์โทบนปืนนักบินที่มีประวัติที่ยอดเยี่ยมนำหน่วยกล้าตาย อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงจับแรงดันไฟฟ้าสูง เมื่อพบทอมเครกอดีตเพื่อนคู่หูของการทำงานในฐานะผู้ก่อการร้ายอิสระ บุทช์มีการรับมือกับมิตรภาพที่เปราะบาง รวมทั้งภารกิจรักสามเหลี่ยมการต่อสู้ที่สำคัญในการบันทึกชื่อเสียงของกองทัพและหลังของมัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.